สนามบินเบตง เตรียมเปิดบิน เดือนเมษายนนี้

Posted byWebmanual1 Posted onมีนาคม 3, 2021 Comments0

สนามบินเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส เผย หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง-เบตง และเบตง-ดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ล่าสุดลำดับที่ 29 ที่ประชุมมีมติรับ 9 ข้อเสนอของสายการบินนกแอร์ เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนในการปฏิบัติการบิน 

เบื้องต้นคาดว่า สนามบินเบตง จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปลายเดือน เม.ย.นี้ โดยมีสายการบินนกแอร์ เป็นสายการบินแรกที่จะให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์

ทางสายการบินนกแอร์จะทำการบินในเส้นทาง ดอนเมือง-เบตง  6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ไป-กลับ) ใช้เครื่องบินแบบใบพัด รุ่น Q400 ใช้เวลาทำการบินประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

 

Category