บางแสน วันนี้มีทุ่นลอยน้ำ กลางทะเล

Posted byWebmanual1 Posted onมีนาคม 4, 2021 Comments0

แถวชายหาด บางแสนวันนี้ คนคึกคักมาก จากนักท่องเที่ยวที่มาจากหลายจังหวัด คนที่มาจะสะดุดตากับ ทุ่นลอยน้ำบางแสน ที่ยื่นออกไปในทะเล พร้อมกับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาถ่ายรูปเล่นกันบนทุ่นนี้

ทุ่นลอยน้ำ บางแสนวันนี้ เป็นโครงการของเทศบาลเมืองแสนสุข ในการทดลองการท่องเที่ยว ระบบวิถีใหม่ของชายหาดบางแสน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงชายหาดบางแสนโดยทุ่นลอยน้ำ มีขนาดความยาวแต่ละทุ่น 39 เมตร

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการทุ่นลอยน้ำ “บางแสน”

  • ให้ใช้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.
  • ห้ามใช้เป็นสถานที่ตกปลา
  • จำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน ครั้งละ 30 คน
  • ห้ามใช้เป็นสถานที่สำหรับกระโดดลงเล่นน้ำ
  • ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามรับประทานอาหาร
  • เด็กเล็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  • ห้ามจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้า บนทุ่นลอยน้ำ
  • เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวโปรดระมัดระวังการใช้บริการ
Category