พาสปอร์ตรุ่นใหม่ เตรียมเปิด 8 กรกฎา 63

Posted byWebmanual1 Posted onกรกฎาคม 10, 2020 Comments0

มาแล้ว ทำ พาสปอร์ตรุ่นใหม่ ใช้ได้ยาวนานถึง 10 ปี เริ่มเปิดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สำหรับพาสปอร์ตรุ่นใหม่นี้จะมีรายละเอียดในรูปเล่มมากขึ้นกว่ารุ่นเก่าดังนี้

  • การถ่ายภาพจะมีการเก็บรูปหน้าจริงไว้ในหนังสือเดินทางด้วย
  • ลายเซ็นจะนูนสัมผัสได้
  • มีภาพช้างยกงวงอยู่ในหน้าหนังสือเดินทาง เวลากรีดทั้งเล่มจะเห็นภาพช้างยกงวงขึ้นลง
  • หน้าหนังสือเดินทางทุกหน้าจะพิมพ์ภาพสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมคำบรรยายสถานที่
Category