ไหว้พระ 9 วัด ในอยุธยา

Posted byWebmanual1 Posted onกันยายน 12, 2019 Comments0

อยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ของไทย ชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไหว้พระ เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม เมืองเก่า ทุกรัชสมัย พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์

อยากไปไหว้พระ 9 วัด ที่อยุธยา แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนมั่ง เราจะแนะนำให้

  • วัดมหาธาตุ ถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา
  • วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างในรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  • วัดภูเขาทอง สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้าง พระเจดีย์ภูเขาทองขึ้นไว้เป็นที่ระลึก
  • วัดมเหยงคณ์ อารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
  • วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้น ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา
  • วัดใหญ่ชัยมงคล สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสริมพระเจดีย์ให้ ใหญ่และสูงขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเจดีย์ยุทธหัตถีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
  • วัดหน้าพระเมรุ วัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผาทำลาย
  • วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา
  • วัดโลกยสุธาราม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง มีพระพุทธไสยาสน์

ข้อมูล + ภาพ >> เที่ยวอยุธยา

Category