ภูเก็ต เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค. 64

Posted byWebmanual1 Posted onมีนาคม 29, 2021 Comments0

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ทางจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติข้อเสนอการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวแล้ว

เนื่องจากว่าที่จังหวัดภูเก็ตนั้นไม่พบประวัติผู้ติดเชื้อมาติดต่อกันนานถึง 89 วัน และมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับมาเร็วที่สุด เนื่องจากส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้มีรายงานว่าสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต มีแผนที่จะรับวัคซีนโควิด -19 จำนวน 930,000 โดส ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อฉีดให้กับประชากรในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเปิดจังหวัดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา

Category