เคาะแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน ขยายเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์

Posted byWebmanual1 Posted onมีนาคม 24, 2021 Comments0

ครม. มีมติเห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน พร้อมขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ด้วยกัน

โดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นี้จะขยายเวลาสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ไปเป็น เบิกจ่ายงบประมาณวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยใช้วงเงินเดิมจากโครงการฯ (15,000 ล้านบาท)

Category