ป้ายกำกับ: จองที่พักเราเที่ยวด้วยกัน

สรุป เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 พร้อมเงื่อนไขใหม่

สรุป รายละเอียดโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เพิ่ม 2 ล้านสิทธิ พร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษ เริ่มใช้สิทธิเดือน พ.ค. เป็นต้นไป เคาะแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน ขยายเ ….

เคาะแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน ขยายเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์

ครม. มีมติเห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน พร้อมขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ด้วยกัน โดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นี้จะขยายเวลาสิ้นสุดระยะเวลาการใ ….