หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

Hot Pot Buffet หมอและพยาบาลทานฟรี

Hot Pot Buffet ออกโปรโมชันให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ เปิดให้หมอและพยาบาลานฟรีจากราคาปกติ 399 บาท ใน 3 จังหวัดดังต่อไปนี้ จังหวัดสมุทรสาคร (บิ๊กซีมห ….